Racordare la reţea

Racordarea la reţeaua de distribuţie a unui nou obiectiv se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public (Ordinul ANRE nr. 59/2013).

Procesul de racordare cuprinde următoarele etape:
  • Solicitarea emiterii avizului tehnic de racordare şi depunerea documentelor specificate în ordinul menţionat, în baza cărora distribuitorul emite avizul tehnic de racordare;
  • Depunerea cererii de racordare prin care utilizatorul solicită ca execuţia lucrărilor să fie contractată de către Delgaz Grid SA prin “procedurile de cerere de oferte/licitaţie ” sau de către utilizator, prin “încredinţare directă” către un furnizor de servicii atestat de ANRE;
  • Încheierea contractului de racordare între Delgaz Grid SA şi utilizator, precum şi a contractului de execuţie între Delgaz Grid SA şi executant, realizarea instalaţiei de racordare;
  • Recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;
  • Punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe (această etapă nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori);
  • Emiterea de către operatorul de reţea a certificatului de racordare a locului de consum si/sau de producere;
  • Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice;
  • Punerea în funcţiune finală a instalaţiei de utilizare.

INTERVENŢII ELECTRICE: 0753 854 107