Racordare la reţea

Racordare la reţea

Racordarea la reţeaua de distribuţie a unui nou obiectiv se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public (Ordinul ANRE nr. 59/2013)

Procesul de racordare cuprinde următoarele etape:

  • solicitarea emiterii avizului tehnic de racordare şi depunerea documentelor specificate în ordinul menţionat, în baza cărora distribuitorul emite avizul tehnic de racordare
  • depunerea cererii de racordare prin care utilizatorul solicită ca execuţia lucrărilor să fie contractată de către Delgaz Grid S.A. prin “procedurile de cerere de oferte/licitaţie ” sau de către utilizator, prin “încredinţare directă” către un furnizor de servicii atestat de ANRE
  • încheierea contractului de racordare între Delgaz Grid S.A. şi utilizator, precum şi a contractului de execuţie între Delgaz Grid S.A. şi executant, realizarea instalaţiei de racordare
  • recepţia instalaţiei de racordare, punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare
  • punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe (această etapă nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori)
  • emiterea de către operatorul de reţea a certificatului de racordare a locului de consum si/sau de producere
  • încheierea contractului de furnizare a energiei electrice
  • punerea în funcţiune finală a instalaţiei de utilizare

INTERVENŢII ELECTRICE: 0753 854 107