PRAM

Masuratori și verificari PRAM

AID Electric execută măsuratori și verificari PRAM cu emitere de buletine PRAM . Măsuratorile și verificările sunt executate de electricieni autorizați ANRE. Buletinul PRAM emis este recunoscut de : ITM, ISU, SSM-SU, ANRE, ISC, Asigurari.

Conform Ordinului ANRE nr.45/2016 art. 1 (aliniat 1) “Activităţile de proiectare, executare şi verificare a instalațiilor electrice se realizează de către operatori economici care dețin un atestat emis în condițiile prezentului regulament, potrivit competențelor acordate de tipul de atestat pe care îl dețin, cu respectarea prevederilor legii și ale reglementărilor în vigoare.

Măsuratorile și verificarile PRAM – au ca obiectiv principal asigurarea siguranței aparatelor electrice și a echipamentelor de protecție.

În ultima perioadă a crescut interesul pentru siguranța personalăși materială, iarîn acest context verificarile electrice ocupă un loc important.

Cele mai frecvente masuratori și verificari PRAM pe care le oferim sunt:

  • Măsurare rezistențăde dispersie la priza  de pământ
  • Măsurare continuitate racorduri către împământare (prize 230V și 400V, utilaje, tablouri electrice de distribuție)
  • Măsurare rezistență de izolație la cabluri
  • Verificare succesiune faze
  • Verificare protecții diferentiale de 10/30/300 mA

INTERVENŢII ELECTRICE: 0753 854 107