Buletine de verificare PRAM

Măsurători și verificări PRAM

AID Electric execută măsurători și verificări PRAM cu emitere de buletine PRAM certificate. Măsurătorile și verificările sunt executate de electricieni autorizați ANRE. Buletinul PRAM emis este recunoscut de ITM, ISU, SSM-SU, ANRE, ISC, firmele de Asigurări.

Conform Ordinului ANRE nr.45/2016 art. 1 (aliniat 1) “Activităţile de proiectare, executare şi verificare a instalațiilor electrice se realizează de către operatori economici care dețin un atestat emis în condițiile prezentului regulament, potrivit competențelor acordate de tipul de atestat pe care îl dețin, cu respectarea prevederilor legii și ale reglementărilor în vigoare."

Măsurătorile și verificările PRAM au ca obiectiv principal asigurarea siguranței aparatelor electrice și a echipamentelor de protecție.

În ultima perioadă a crescut interesul pentru siguranța personală și materială, iar în acest context verificările electrice ocupă un loc important.

Cele mai frecvente măsurători și verificări PRAM pe care le oferim sunt:
  • Măsurare rezistență de dispersie la priza de pământ;
  • Măsurare continuitate racorduri către împământare (prize 230V și 400V, utilaje, tablouri electrice de distribuție);
  • Măsurare rezistență de izolație la cabluri;
  • Verificare succesiune faze;
  • Verificare protecții diferențiale de 10/30/300 mA.

INTERVENŢII ELECTRICE: 0753 854 107