Despre noi

Firmă atestată ANRE

AID Electric deține atestat ANRE de tip B pentru proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV.

Titularul de Atestat de tip B proiectează și/sau execută, după caz:
  • Instalații electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor civile și industriale;
  • Instalații de utilizare de joasă tensiune;
  • Branșamente electrice și instalații de racordare la joasă tensiune, aeriene și/sau subterane, monofazate și trifazate, destinate alimentării cu energie a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum și producere;
  • Execută, verifică, măsoară prize de pământ, instalații de legare la pământ şi de paratrăsnet aferente clădirilor civile şi industriale și emite buletinele de verificare/măsurare aferente acestora;
  • Realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalațiile electrice de joasă tensiune, conform reglementărilor legale din domeniu.

INTERVENŢII ELECTRICE: 0753 854 107