Despre noi

Atestat ANRE

AID Electric deține atestat de tip B pentru proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV.

Titularul de Atestat de tip B, proiecteazăși/sau execută, dupa caz:

  • Instalații electrice exterioare/interioare aferente incintelor/cladirilor civile și industriale;
  • Instalații de utilizare de joasa tensiune;
  • Branșamente electrice șiinstalații de racordare la joasa tensiune, aeriene și/sau subterane, monofazate și trifazate, destinate alimentarii cu energie a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum și producere;
  • Execută, verifică, masoară prize de pamant, instalații de legare la pământ şi de paratrasnet aferente cladirilor civile şi industrialeși emite buletinele de verificare/măsurare aferente acestora;
  • Realizează încercari/masuratori la echipamentele şi instalațiile electrice, de joasă tensiune, conform reglementarilor legale din domeniu.

INTERVENŢII ELECTRICE: 0753 854 107